Interkomy

Intercom Tesla


Intercom Tesla je hlasité simplexní dorozumívací zařízení, určené pro operativní spojení. Simplexní proto, protože umožňuje hovor vždy jen jedním směrem. Zařízení umožňuje vytvoření dispečerské sítě v hierarchii hlavní řídící stanice - vedlejší řídící stanice - koncová stanice. Intercomumožňuje sestavení konferenčních spojení více stanic.

Ovládací stanice má rozměry 203 x 217 x 100 mm. Tvarově je shodná se zařízením Minivox. Byla vyráběna v různých barevných kombinacích (plastový kryt v oranžové nebo béžové barvě, krycí plech ovládacích prvků byl obvykle v černém provedení).

Výstroj zařízení je umístěna v samostatné reléové skříni. Zařízení je napájeno ze sítě 220 V.


Dorozumívací zařízení Tesla Minivox


Tesla Minivox (4 FY 130 15, Tesla Stropkov) je hlasité dispečerské dorozumívací zařízení. Skládá se z ovládací stanice dispečera, skříňky zdroje a 1 až 10 hlásek, dvoudrátově připojených. Ovládací stanice má rozměry 203 x 217 x 100 mm a hmotnost 0,8 kg, skříňka zdroje má rozměry 117 x 205 x 61 mm a hmotnost 1,2 kg. Pasívní hláska má rozměry 84 x 111 x 85 mm a hmotnost 0,3 kg.

Provoz je simplexní, hovor může probíhat vždy jen jedním směrem. Dispečer může z hlavní stanice volat buď jednotlivé účastníky, nebo všechny najednou společným volacím tlačítkem. Účastníci volají dispečera stiskem tlačítka na hlásce. Hlavní stanice umožňuje nahrávání hovorů na magnetofon. K zařízení je možné připojit i aktivní hlásku 4 FP 130 36 (pro větší vzdálenosti).

Hlasité dorozumívací zařízení Tesla HDZ / Minikom


Hlasité dorozumívací zařízení Tesla Minikom nahrazuje telefonní spojení na malé vzdálenosti, umožňuje pouze koncový provoz bez přístupu do telefonní sítě. Zařízení bylo dodáváno v provedení HDZ 1+1 (1 hlavní a 1 vedlejší stanice), HDZ 1+2 (1 hlavní a 2 vedlejší stanice) nebo HDZ 1+3 (1 hlavní a 3 vedlejší stanice), a to buď v bateriovém provedení (4,5 V) nebo v provedení se síťovým napáječem 220 V. Určeno bylo pro provoz v obchodech, skladech, dílnách, rodinných domech a podobně. Zařízení bylo možno použít jako dětskou chůvičku. Instalace a provoz nevyžadovalo povolení od správy spojů. Ovládací skříňky HDZ Minikom mohou být umístěny ve vodorovné nebo svislé (nástěnné) poloze.

Při volání z hlavní stanice do stanice vedlejší volající na hlavní stanici stiskne černé směrové tlačítko pro výběr vedlejší stanice a následně červené tlačítko při oslovení. Hovor je simplexní, to znamená, že během hovoru drží hlavní stanice stisknuté červené tlačítko, při poslechu jej pustí. Účastník vedlejší stanice se přihlásí černým tlačítkem.

Pokud volá vedlejší stanice stanici hlavní, stiskne černé tlačítko pro provoz a červeným tlačítkem vyšle volací signál, který se ozve v hlavní stanici zároveň s rozsvícením příslušné indikační LED diody. Účastník hlavní stanice se přihlásí stlačením černého tlačítka a řídí směr hovoru červeným tlačítkem. Ukončení spojení se uskuteční vrácením černých tlačítek obou stanic do výchozí polohy. Pokud ve vedlejší stanici zůstane stlačené černé tlačítko, je možný odposlech v hlavní stanici. Účastník hlavní stanice může současně hovořit pouze s jednou vedlejší stanicí.

Hlavní stanice obsahuje zesilovač a reproduktor, může být proto využita k dalším funkcím. V zadní části jsou 2 konektorové zásuvky pro připojení příslušenství. Pokud se do zásuvky 1 (vlevo) připojí sonda, může stanice sloužit jako hlasitý příposlech k telefonnímu přístroji. Ke konektorové zásuvce 2 (vpravo) lze připojit vedlejší reproduktor 8 Ω nebo magnetofon (i pro nahrávání telefonických hovorů, získaných prostřednictvím sondy v zásuvce č. 1).

Spojovací vedení mezi hláskami HDZ Minikom výrobce nedoporučuje vést souběžně s jiným sdělovacím vedením (rozhlas po drátě, telefon). Pokud je to nutné, pak je doporučeno použití stíněného vodiče z důvodu možného rušení.

Automobilová dorozumívací souprava ADS81


Automobilová dorozumívací souprava ADS 81 (4 FY 130 14), vyráběná k.p. Tesla Stropkov, byla určena pro hlasité simplexní spojení mezi dvěma účastníky - mezi kabinou řidiče a skříňovou částí vozidla. Hláska má rozměry 203 x 217 x 98 mm. Tvarově je shodná se zařízením Minivox. Byla vyráběna v různých barevných kombinacích (plastový kryt v oranžové nebo béžové barvě, krycí plech ovládacích prvků byl obvykle v černém provedení). Hláska je usazena v plechovém límci pro uchycení na stěnu kabiny.

Hlásky mohou být zapojeny jako rovnocenné nebo jako hlavní a vedlejší. Pokud jsou rovnocenné, tak může hovořit vždy ten, kdo stiskne tlačítko "M", druhý účastník nemůže vstoupit do hovoru. Pokud jsou hlásky zapojeny jako hlavní a vedlejší, tak účastník hlavní hlásky může vstoupit do hovoru hlásky vedlejší. Tlačítko "V" slouží pro vyzvánění protistanice. Obě hlásky jsou vybaveny externím mikrofonem AMD 530 L.

Napájecí napětí je 12 V (+/- 20 %) pro napájení z autobaterie, příkon 6 VA. Zařízení pracuje při teplotě okolí -10 až +55 °C.

  
Všechna práva vyhrazena TELEFONIUM.CZ (2017-2020)
info@telefonium.cz