Telefonní přístroje AUT/ÚB

Telefonní přístroj Tesla T56, T57, T58

.

Telefonní přístroj Tesla T65S (T65Sa)

Telefonní přístroj T65S je určen pro připojení k veřejným nebo pobočkovým ústřednám s napájecím systémem 60 V, 2 x 500 Ohmů. Přístroje určené pro připojení k pobočkovým ústřednám byly vybaveny tlačítkem zpětného dotazu pro možnost přepojování hovorů nebo spojení ke spojovatelce během hovoru.

Klasický tvar telefonního přístroje vycházel z předchozích typů (Tesla T58). Vyráběn byl z termosetu (černé provedení) nebo z termoplastu (barevné provedení). U přístroje T65S již byla mikrotelefonní šňůra kroucená. Rozměry přístroje jsou 240 x 115 x 200 mm a hmotnost 1,6 kg (v provedení ÚB 1,4 kg). V čele přístroje je umístěna číselnice, pod ní je u některých provedení umístěno tlačítko zpětného dotazu obdélníkového tvaru. Některé typy z počátku výroby měly tlačítko zpětného dotazu válcového tvaru umístěné pod číselnicí na pravé straně. Číselnice byla rotační, s průhledným kotoučem. U typu T65S již byla prototypově ověřována i tlačítková číselnice.

Dobový prospekt uvádí varianty barevného provedení černá (002), šedá (662), slonová kost (412), světle zelená / modrozelená (372), béžová (712), ocelově modrá (262), červená (572).

Propojení součástek je provedeno v plošném spoji, kondenzátory jsou zalisované do plastické hmoty. Zapojení hovorových obvodů doplňuje omezovač poruch, který omezuje poruchy impulzního charakteru (praskání ve sluchátku přístroje). Zvonek umožňuje plynulou regulaci hlasitosti regulačním kolečkem ve spodu přístroje.

Okolní teplota přístroje je možná v rozmezí -10 až +40 °C, ovšem plastová mikrotelefonní šňůra je na teplotu náchylnější (při nízkých teplotách se láme), a tak byla pracovní teplota omezena na +5 až +40 °C.

Přístroj T65S byl vyráběn i v povedení ÚB, přičemž místo číselnice byl kryt shodné barvy, jako tělo přístroje.

Pro export byla vyráběna verze T65Sa. Tyto přístroje se lišily v zapojení hovorového obvodu – ten byl doplněn obvodem automatické regulace úrovně, který umožňuje zachování optimálních hodnot vztažných útlumů při různých délkách účastnického vedení. Kromě toho má i funkci omezovače impulzních poruch. Konstrukční provedení přístrojů T65Sa umožňovalo náhradu číselnice a mikrotelefonní a sluchátkové vložky součástkami sovětské výroby (rozměry těchto součástek byly sjednoceny na základě dohody na konferenci OSS v Leningradě v červnu 1964). Na první pohled se takto upravené přístroje dají poznat podle toho, že kovový doraz na číselnici není obdélníkového, ale trojúhelníkového tvaru se zaoblenými rohy.

Telefonní přístroj Tesla T65H

Telefonní přístroj T65H byl z hlediska tvarového řešení přelomový. Tvar vznikl na počátku šedesátých let (1963), autorem designu přístroje byl architekt Bohumil Míra. Přístroj je určen pro připojení k veřejným nebo pobočkovým ústřednám s napájecím systémem 60 V, 2 x 500 Ohmů. Přístroje určené pro připojení k pobočkovým ústřednám byly vybaveny tlačítkem zpětného dotazu pro možnost přepojování hovorů nebo spojení ke spojovatelce během hovoru.

Do té doby netradiční tvar odráží výtvarný směr své doby. Kryt přístroje je pravidelný, s ostrými hranami. Inovativní bylo jak celkové řešení, kdy šířka přístroje odpovídá délce příčně uloženého sluchátka, umístění číselnice v pravé části přístroje, tak řešení sluchátka ze dvou plastových výlisků. To však nebylo zcela vhodné při výměně sluchátkové a mikrofonní vložky.

U přístroje T65H byla mikrotelefonní šňůra kroucená. Rozměry přístroje jsou 222 x 125 x 120 mm a hmotnost 1,15 kg. V čele přístroje na pravé straně je umístěna číselnice. Pod krytem na levé straně je u některých provedení umístěno tlačítko zpětného dotazu. Číselnice byla rotační, s průhledným kotoučem.

Kryt přístroje je z termoplastu, podstava z lisovaného plechu. Přístroje byly sériově vyráběny ve dvou barevných kombinacích – černá podstava a šedý kryt nebo černá podstava a kryt v barvě slonová kost. V omezeném počtu byly vyráběny přístroje v barvě vínová podstava a kryt v barvě slonová kost. Výrobce ve svém prospektu uváděl, že při odběru nad 10 tisíc kusů jsou možné i jiné barevné kombinace na přání odběratele.

Propojení součástek je provedeno v plošném spoji, který je připevněn na podstavě. Zapojení přístroje odpovídá přístrojům T65S. Zvonek umožňuje plynulou regulaci hlasitosti regulačním kolečkem na podstavě pod krytem přístroje.

Okolní teplota přístroje je možná v rozmezí -10 až +45 °C, ovšem plastová mikrotelefonní šňůra je na teplotu náchylnější (při nízkých teplotách se láme), a tak byla pracovní teplota omezena na +5 až +45 °C.

Telefonní přístroj T65H byl vyráběn i v provedení se zesilovačem příjmu. Od standartního provedení se na první pohled lišil regulačním potenciometrem, umístěným ve hřbetu sluchátka. Ve sluchátku byl umístěn jednostupňový tranzistorový zesilovač. V poloze regulátoru hlasitosti na min. odpovídala hlasitost přístroji bez zesilovače, v poloze na max. nepřekročila hladina akustického hluku 120 dB.

Tvar telefonního přístroje T65H byl netradiční a populární, výrobce jej použil i pro hlasitý přístroj T65Ha a přístroje ředitelsko-tajemnických souprav RTS 65, RTS68 a RTS70. Přístroj T65H zároveň posloužil Severočeským hnědouhelným dolům jako základ pro vlastní konstrukci hlasitého přístroje.

Telefonní přístroj Tesla As, An

Telefonní přístroj řady A byl prvním přístrojem z produkce společnosti Tesla, který se vyráběl jak ve stolním (As), tak v nástěnném (An) provedení. Stolní a nástěnné provedení se liší tvarem vidlice pro uložení mikrotelefonu a otočením rotační číselnice o 180°.

Stolní i nástěnné provedení bylo vyráběno jak ve verzi aut, tak úb, s tlačítkem zpětného dotazu nebo bez něj. Verze As/An10 (aut) je vybavena tlačítkem zpětného dotazu, verze As/An20 (aut) je bez tohoto tlačítka. Tlačítko zpětného dotazu je umístěno v levém dolním rohu přístroje stolního provedení, resp. v pravém horním rohu nástěnného provedení. V provedení úb je rotační číselnice nahrazena plastovým krytem.

Design přístroje se vyznačuje rovnými ostrými hranami a dvoubarevnou kombinací (případně v jednobarevné verzi). Kryt přístroje je složen ze dvou dílů. Kryt přístroje i mikrotelefon jsou vyrobeny z termoplastu. Pod vidlicí pro uložení mikrotelefonu je mezi horním a spodním dílem krytu dutina, určená pro přenášení přístroje. Tvarové řešení přístroje zároveň umožňuje odložení mikrotelefonu kolmo k vidlici během hovoru (bez přerušení spojení).

Přístroj má kovovou základní desku, na které je namontována montážní deska plošných spojů se všemi součástkami kromě číselnice, která je připojena čtyřžilovou šňůrou. Mikrotelefon je k přístroji připojen kroucenou čtyřžilovou plastovou šňůrou. Mikrofonní a sluchátková vložka je kryta šroubovacími víčky, které umožňují jejich snadnou výměnu.

Zapojení přístroje As10/20 a An10/20 odpovídá telefonnímu přístroji T65S. Pro vývoz byly vyráběny přístroje pod označením As13. Tento přístroj má transformátorovou vidlici zapojenou v jednoduchém mostu s automatickou regulací přijímacího vztažného útlumu odvozenou od velikosti napájecího proudu.

Telefonní přístroje As/An20 jsou opatřeny přídavným kontaktem v pérovém svazku vidlicového přepínače, který umožňuje paralelní zapojení až pěti přístrojů. Při tomto zapojení vzniká určitá nadřazenost tak, že při zdvihnutých mikrotelefonech více přístrojů je připojen k vedení vždy jen jeden přístroj, a to ten nejbližší k přípojnému vedení do ústředny.

Přestože dobový prospekt uvádí barevné kombinace zeleň hrášková – zeleň khaki, šeď pastelová – černá, slonová kost – červeň višňová tmavá a slonová kost – černá, prakticky lze spatřit pouze kombinaci barev šeď pastelová – černá, výjimečně červená – černá.

Tvar telefonního přístroje As byl použit i jako ovládací stanice systému vysílaček Tesla Selectic. Toto provedení bylo doplněno čtyřmi tlačítky (Isostat) a bílou plastovou prosvětlovací čočkou. K tomuto ovládacímu přístroji je možné připojit magnetofon a pedál pro řízení směru simplexního hovoru. Sériová výroba přístrojů řady A byla zahájena v roce 1972 ukončena v roce 1983.

Telefonní přístroj Tesla Bs

Přístroj Bs je stolního provedení, byl vyráběn v provedení AUT i ÚB. Korpus je tvořen dvěma částmi – spodní část nese montážní desku se součástkami, horní kryt nese mikrotelefon a je v něm usazena číselnice. Dutina v zadní části horního krytu slouží k přenášení přístroje. Elektrické propojení součástek na montážní desce je provedeno metodou plošných spojů, číselnice, mikrotelefon a funkční tlačítka jsou k montážní desce připojeny šňůrami. Šňůry byly připojeny k desce plošných spojů šroubky, v průběhu výroby byly přístroje unifikovány a šroubové spoje byly nahrazeny nástrčkovými spoji.

Přístroje Bs byly vyráběny ve dvoubarevných provedeních. V jedné barvě je horní kryt přístroje a mikrotelefon, v druhé barvě pak spodní část korpusu a kryty sluchátkové a mikrofonní vložky. Barevně byl mnohdy sladěn i středový kryt rotační číselnice.

Přístroje typu Bs10 (s tlačítkem zpětného dotazu) a Bs20 (bez tlačítka zpětného dotazu) jsou vybaveny rotační číselnicí a určeny pro spolupráci s automatickými telefonními ústřednami s napájecím mostem 60 V, 2 x 500 Ω. Mohou být použity i v jiných systémech, pokud jednosměrný proud, protékající mikrofonní vložkou, nepřekročí 53 mA (při překročení této hodnoty stoupá šum a klesá životnost mikrofonní vložky). Přístroj Bs20 je vybaven možností připojení až 5 přístrojů na telefonní linku bez možnosti vzájemného odposlechu (prioritu má ten přístroj, který je připojen nejblíže k vedení do ústředny).

Typ Bs13 byl určen pro export. Jeho zapojení je shodné s telefonním přístrojem T65Sa, doplněn je vypínač automatické regulace.

Telefonní přístroje Bs 1500 a Bs 2500 mají jednotný elektroakustický měnič – stejný typ elektromagnetické sluchátkové vložky byl použit jak ve funkci mikrofonu, tak ve funkci sluchátka. Nově je transformátorová vidlice zapojena v jednoduchém mostu s mikrofonním tranzistorovým zesilovačem. Přístroj má automatickou regulaci přijímacího vztažného útlumu odvozenou od velikosti napájecího proudu a je vybaven i vypínačem automatické regulace.

Telefonní přístroje řady B byly sériově vyráběny i v provedení s tlačítkovou číselnicí. Typ Bs 4610 je vybaven tlačítkovou kmitočtovou číselnicí. Pod číselnicí jsou umístěna dvě tlačítka – vlevo vypínač automatické regulace přijímacího vztažného útlumu a vpravo zpětný dotaz. Jádrem hovorového obvodu je hybridní integrovaný obvod WTD 026. Má automatickou regulaci vysílacího i přijímacího vztažného útlumu. Přístroj Bs 4620 je na první pohled shodný, vybaven je ale tlačítkovou impulsní číselnicí.

Tvar telefonního přístroje Bs byl použit i pro ředitelský a sekretářský přístroj soupravy RSS77 a pro dispečerskou hlásku UHZ.

Telefonní přístroj Tesla Cs

Automatický telefonní přístroj Cs20 je určen především do bytového interiéru a je napodobeninou přístroje zvaného „malý pražský vzor“, který byl vyráběný v období mezi světovými válkami firmou Telegrafia. Skříňka přístroje byla vyráběna ze dřeva, a to ve dvou odstínech (jasan, ořech). V čele skříňky je umístěna kovová rotační číselnice, hrany jsou lemovány kovovými ozdobnými lištami.

Na dřevěné skříňce přístroje je kovová vidlice, za kterou lze přístroj přenášet. Do vidlice je uložen mikrotelefon. Rukojeť mikrotelefonu je ze dřeva shodného odstínu, jako vlastní skříňka přístroje. Mikrotelefon je rovněž v historickém stylu, mikrofon je opatřen plastovým náústkem. Náústek svou rezonancí ovlivňuje kmitočtový průběh přístroje ve vysílacím směru.

Na kovové základní desce je připevněna montážní deska se součástkami, které jsou propojeny metodou plošných spojů. Číselnice je k montážní desce připojena čtyřžilovou šňůrou. Mikrotelefon je připojen čtyřžilovou pletenou šňůrou s plastovou izolací, plastovou izolaci má i přívodní šňůra od přípojné růžice (telefonní zástrčky). Zapojení telefonního přístroje Cs20 odpovídá přístrojům T65S či An10.

Přístroj má plynulou regulaci hlasitosti zvonku. Kolečko regulátoru hlasitosti vyčnívá na spodní části přístroje ze základní desky. Hlasitost zvonku může být až přes 70 dB. Telefonní přístroje Cs20 mohou umožňovat paralelní zapojení až pěti přístrojů. Při tomto zapojení vzniká určitá nadřazenost tak, že při zdvihnutých mikrotelefonech více přístrojů e připojen k vedení vždy jen jeden přístroj, a to ten nejbližší k přípojnému vedení do ústředny.

Rozměry přístroje jsou 135 x 205 x 212 mm, šířka mikrotelefonu je 260 mm, hmotnost je cca 2,3 kg. Později byly vyráběny i přístroje řady Cs v keramickém provedení (keramický korpus a rukojeť mikrotelefonu), a to v oválném nebo hranatém tvaru.

Telefonní přístroj Tesla Ds

Telefonní přístroje řady Ds byly vyráběny ve stolním provedení a určeny především pro bytový interiér (odtud označení Ds Interiér). Proto byly vyráběny zejména v provedení aut bez tlačítka zpětného dotazu. Přístroje jsou určeny pro spolupráci s automatickými telefonními ústtřednami s napájecím mostem 60 V, 2 x 500 Ω, případně 48 V, 2 x 400 Ω. Rozměry přístroje jsou 92 x 219 x 190 mm, hmotnost je 0,85 kg.

U přístroje Ds 3600 s rotační číselnicí je hovorový obvod řešen na bázi hybridního obvodu WNB 068, při slabší slyšitelnosti je možné zesílit signál v přijímacím směru tlačítkem v mikrotelefonu. Přístroje Ds 5800 a Ds 5802 mají rotační číselnici a hovorový obvod osazený integrovaným obvodem MA 1060.Tlačítkem zesílení příjmu, které je uloženo v mikrotelefonu, je možné zesílit přijímací signál min. o 8 dB.

Přístroje Ds 5850 a Ds 5852 mají tlačítkovou impulsní číselnici s tlačítkem pro opakování posledního až 23-místného volaného čísla a hovorový obvod osazený integrovaným obvodem MA 1060.Tlačítkem zesílení příjmu, které je uloženo v mikrotelefonu, je možné zesílit přijímací signál min. o 8 dB.   Přístroje Ds xxx0 mají jednocívkový dvoumiskový zvonek, typy Ds xxx2 mají elektronický dvoutónový zvonek s možností plynulé regulace hlasitosti.

Přístroje Ds umožňují paralelní připojení až tří přístrojů na společném vedení bez možnosti vzájemného příposlechu (prioritu má ten přístroj, který je připojen nejblíže k vedení do ústředny).

Telefonní přístroj Tesla Es, En

.

  
Všechna práva vyhrazena TELEFONIUM.CZ (2017-2020)
info@telefonium.cz